Agnes van den Brandeler-Stichting

800235861
41041052
Kunst en cultuur


Contact gegevens

0611042783
f.bergevoet@cultureelerfgoed.nl
Van Speijkstraat 170
2518 GH
Den Haag

Strategie

Het behouden en toegankelijk maken van de artistiek nalatenschap van de kunstenares Agnes van den Brandeler (1918-2002)

Doelstelling

- Het conserveren van en zorgdragen voor een passende onderbrenging van de kunstwerken die eigendom zijn van de stichting
- Het stimuleren van publicaties, tentoonstellingen en onderzoek over, onder meer, de collectie Van den BrandelerActueel beleidsplanJaarverslag


2012 Schenking schetsboekje aan Panorama Mesdag
2012 Selectie grafiek collectie
2013 Schenking kunstwerken aan de Fundatie in Heino
2013 Verhuizing depotcollectie naar Rijksarchief Gelderland
2013 Tentoonstelling De Fundatie, Heino

2014 Preventieve conservering collectie wandtapijten en chronologische ordening depotcollectie
2014 Kunsthistorische bewerking grafiekcollectie
2014 Grafiekcollectie gefotografeerd

2015 Tentoonstelling Ikonenmuseum, Kampen
2015 Internetveiling van kunstwerken
2015 Inventarisatie schetsboeken
2015 Schenking schilderij aan Gemeentemuseum Het Land van Thorn, Thorn
2015 Afstoting schilderijen

2016 Schenking van een schilderij aan het Gemeentemuseum Het Land van Thorn, Thorn
2016 Schenking 20 schilderijen aan het Historisch Museum Den Briel, Brielle
2016 Schenking van een schilderij en tekening aan het Liemers Museum, Zevenaar
2016 Inventarisatie werken op papier

2017 Monografische tentoonstelling in het Gemeentemuseum Het Land van Thorn
2017 Verkenning inrichting fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds
2017 Verkoop van kunstwerken via Museumveiling.nl
2017 Voortgang inventarisatie en selectie werken op papier
2017 Veiling 2 landschapsschilderijen uit inboedel AvdB

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. K. W. Sluyterman van Loo Koeno
dhr. R.R. De Haas Robert
dhr. F.W.H. Bergevoet Frank

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd: a) hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk b) hetzij door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De gemaakte kosten betreffen in hoofdzaak reiskosten. In declareert het bestuur geen onkosten als het een volledige vrijwilligersbijdrage ontvangt. De bestuursleden ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding binnen de door de wet- en regelgeving bepaalde marges.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Foundation House
Koninginnegracht 15
2514 AB  Den Haag
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland